Disponibilitate apartamente Cartierul Toamnei

                                                       Vila 15 - Finalizata

Nr Ap   Numar Camere Etaj Suprafata Utila Stare Pret Schita apartament
1 3 cam P 65.50 mp+5.25 mp terasa VANDUT   Vizualizeaza
2 2 cam P 51.20 mp+ 8.16 mp terasa VANDUT   Vizualizeaza
3 3 cam P 65.50 mp+ 5.25 mp terasa REZERVAT   Vizualizeaza
4 3 cam 1 65.50 mp+ 5.25 mp terasa VANDUT   Vizualizeaza
5 2 cam 1 51.20 mp+ 8.16 mp terasa VANDUT   Vizualizeaza
6 3 cam 1 65.50 mp+ 5.25 mp terasa VANDUT   Vizualizeaza
7 3 cam 2 65.50 mp+5.25 mp terasa VANDUT   Vizualizeaza
8 2 cam 2 51.20 mp+ 8.16 mp terasa VANDUT   Vizualizeaza
9 3 cam 2 65.50 mp+5.25 mp terasa VANDUT   Vizualizeaza
10 3 cam 3+M 95,10 mp+5.25 mp terasa VANDUT   Vizualizeaza
11 3 cam 3+M 95,61 mp+8.16 mp terasa VANDUT   Vizualizeaza
12 3 cam 3+M 95,10 mp+ 5.25 mp terasa VANDUT   Vizualizeaza

                                                       Vila 3, str.Salciei  

Nr Ap   Numar Camere Etaj Suprafata Utila Stare Pret Schita apartament  
1 1 cam P 34,06 mp+ 4,14 mp terasa VANDUT      
2 2 cam P 53.26 mp+ 4,14 mp terasa VANDUT      
3 2 cam P 55.53 mp+ 4.14 mp terasa VANDUT      
4 3 cam P 54.86 mp+ 6.29 mp terasa VANDUT      
5 2 cam 1 55.53 mp+ 4.14 mp terasa VANDUT      
6 3 cam 1 54.86 mp+ 6.29 mp terasa VANDUT      
7 2 cam 1 53.26 mp+ 6,46 mp terasa VANDUT      
8 3 cam 1 55.53 mp+ 4.14 mp terasa VANDUT      
9 2 cam 2 55.53 mp+ 4.14 mp terasa VANDUT      
10 2 cam 2 53.26 mp+ 6.29 mp terasa VANDUT      
11 2 cam 2 53.26 mp+ 6.46 mp terasa VANDUT      
12 2 cam 2 55,53 mp+ 4.14 mp terasa VANDUT      
13 3 cam 3+M 97.58 mp + 5,72 mp terasa VANDUT      
14 3 cam 3+M 88.83 mp + 4.14 mp terasa VANDUT      
15 1 cam 3 31.89 mp +4.64 mp terasa VANDUT      
16 3 cam 3+M 93.43 mp + 6,46 mp terasa VANDUT      
17 3 cam 3+M 95,95 mp + 5,72 mp terasa VANDUT      
18 1 cam 3 31,17 mp + 3,24 mp terasa VANDUT      

         

                                             Vila 2, str. Salciei

Nr Ap   Numar Camere Etaj Suprafata Utila Stare Pret Schita apartament
1 1 cam P 58,80 mp+ 4.14 mp terasa VANDUT    
2 2 cam P 35,76 mp+ 4.14 mp terasa VANDUT    
3 2 cam P 53.26 mp+ 4.14 mp terasa VANDUT    
4 3 cam P 67,41 mp+ 6,29 mp terasa VANDUT    
5 2 cam 1 58,80 mp+ 4.14 mp terasa VANDUT    
6 3 cam 1 35,76 mp+ 6,29 mp terasa VANDUT    
7 3 cam 1 53.26 mp+ 6,46 mp terasa VANDUT    
8 3 cam 1 67,41 mp+ 4,14 mp terasa VANDUT    
9 2 cam 2 58,80 mp+ 4,14 mp terasa REZERVAT    
10 2 cam 2 35,76mp+ 6,29 mp terasa VANDUT    
11 2 cam 2 53,26 mp+ 6,46 mp terasa VANDUT    
12 3 cam 2 67,41mp+ 4,14 mp terasa REZERVAT    
13 3 cam 3+M 97,58 mp + 5,72 mp terasa VANDUT    
14 3 cam 3+M 81,00 mp + 4,14 mp terasa VANDUT    
15 1 cam 3 77,43 mp +4,64 mp terasa VANDUT    
16 3 cam 3+M 84,63 mp + 6,46 mp terasa VANDUT    
17 3 cam 3+M 89,26 mp + 5,72 mp terasa VANDUT